OX Spiseri AS ivaretar og behandler personopplysningene dine og personvernet ditt på en sikker og riktig måte. I denne teksten forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og behandler personopplysningene.

Kontaktinformasjon
OX Spiseri AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for personopplysningene OX Spiseri AS håndterer.

OX Spiseri AS v/ Magne Melland
Flovegen 1
7730 BEITSTAD
steinkjer@oxofnorway.no

Informasjonsinnsamling
OX Spiseri AS sin nettside bruker informasjonskapsler (cookies), dersom du har godtatt dette i nettleseren din. Dette er små tekstfiler som lagres av nettleseren på datamaskinen eller mobiltelefonen din.

Vi bruker Google Analytics og Facebook Pixel for å samle statistikk om bruken av nettstedet, slik at vi får innsikt i hvordan vi kan gjøre kundereisen og brukeropplevelsene enda bedre, samt tilrettelegge for digital annonsering. Vi får informasjon om hvilke sider og tjenester som blir brukt, hvor brukerne kommer fra, tid brukt på sidene og hvordan brukerne navigerer seg rundt på siden.

Trafikkinformasjonen lagres hos Google og Facebook. IP-adresser blir lagret i anonymisert form og kan derfor ikke spores tilbake til deg som bruker. Googles informasjonskapsel varer i 30 dager, og ingen personlig identifiserende informasjon blir samlet inn eller sporet. 

Formål
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. OX Spiseri AS behandler disse personopplysningene for å kunne oppfylle avtaleforpliktelser vi eventuelt måtte ha med deg.

OX Spiseri AS skal bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendige, og kun ta vare på dem så lenge det er nødvendig. Hvilke personopplysninger vi må behandle avhenger av vår avtale med deg.

Våre interne rutiner for behandling av personopplysninger er i samsvar med Personopplysningsloven (lovdata.no), og alle opplysninger om deg er underlagt taushetsplikt.

Innsamling og utlevering av personopplysninger
Vi skal kun bruke personopplysningene til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har fått samtykke til å gjenbruke dem til andre formål. Utlevering av opplysninger gjøres kun ved samtykke.

Lagring av personopplysninger
OX Spiseri AS vil bare oppbevare personopplysningene dine så lenge vi har et saklig behov for å gjøre det. Vi vil aldri ta vare personopplysningene lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Behandlingsansvarlig
OX Spiseri AS er ansvarlig for all behandling av personopplysninger i forbindelse med de tjenestene vi leverer.

Databehandler
OX Spiseri AS inngår databehandleravtaler med de eksterne IT-leverandørene som leverer tjenester og utfører oppgaver på vegne av oss. Databehandleravtalene regulerer hvordan de behandler personopplysninger på vegne av oss for å sikre at dine personopplysninger ikke brukes urettmessig eller havner i hendene på uvedkommende.

Dine rettigheter
Etter personopplysningsloven har du rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. Du kan også kreve at opplysninger om deg, som er feil, blir rettet. Du kan også kreve å få alle opplysninger om deg slettet.

Ønsker du innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende en skriftlig henvendelse. Dersom du har spørsmål om, eller ønsker å klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med Magne Melland. Du har også rett til å klage over behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.